Liên hệ

TRƯỜNG THCS XÃ MINH THUẬN

Địa chỉ: Trường THCS xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người đại diện: Ông Muộn Văn Thất 

Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 02283980507
Email: thcsminhthuannd@gmail.com