Sáng kiến kinh nghiệm

Tháng Ba 19, 2019 4:44 chiều

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VỤ BẢN
TRƯỜNG THCS XÃ MINH THUẬN

BÁO CÁO SÁNG KIẾN
“Kinh nghiệm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
và chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn ở trường THCS”

Tác giả: Muộn Văn Thất
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường THCS Minh Thuận

Minh Thuận, tháng 3 năm 2019
THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: “Kinh nghiệm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn ở trường THCS”.
2. Lĩnh vực áp dụng: Giáo dục
3. Thời gian áp dụng sáng kiến: từ năm học 2015-2016 đến năm học 2018-2019
4. Tác giả:
Họ và tên: Muộn Văn Thất
Năm sinh: 14/11/1977
Nơi thường trú: Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chức vụ: Hiệu trưởng
Nơi làm việc: Trường THCS Minh Thuận
Địa chỉ liên hệ: Trường THCS Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định
Điện thoại: 0946563654
Tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến: 100%
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến: Trường THCS Minh Thuận
Địa chỉ liên hệ: Trường THCS Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định
Điên thoại: 03503980507

Kinh nghiệm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
và chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn ở trường THCS
I. Điều kiện hoàn cảnh tạo ra sáng kiến
Xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số: 47/2012/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn theo Quyết định số 1391/QĐ-SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc ban hành quy định tiêu chí công nhận trường trung học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” và Chỉ thị số 05/CT-UBND của chủ tịch UBND huyện Vụ Bản về việc đẩy mạnh việc xây dựng trường chuẩn quốc gia tiêu chí nông thôn mới là một yêu cầu hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay – giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mục đích của việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn là nhằm tạo môi trường học tập thân thiện tích cực, không chỉ phục vụ cho hoạt động dạy – học thật tốt mà còn tạo điều kiện thuân lợi cho việc tiến hành các hoạt động giáo dục khác của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Đây là một chủ trương lớn nhằm đáp ứng với xu thế phát triển của thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập của Đảng và Nhà nước và phù hợp với nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Nhiệm vụ này đã được đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Thuận, Đảng bộ huyện Vụ Bản và Đảng bộ tỉnh Nam Định. Vì vậy, tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là việc làm cần thiết vừa có tính cấp bách, và có tính lâu dài. Vì thế bản thân tập trung nghiên cứu để tìm ra các giải pháp góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu mà ngành và Nghị quyết của huyện Đảng bộ và Đảng ủy xã đã đề ra.
Nhận thức được công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh- sạch – đẹp – an toàn là là nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng nông thôn mới trên điạ bàn huyện Vụ Bản là giải pháp có tính chiến lược để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nên thời gian qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Nam Định, huyện Vụ Bản nói chung và xã Minh Thuận nói riêng luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT-XH của địa phương. Bên cạnh đó, từ kết quả xây dựng các trường tiểu học, mầm non trên đại bàn xã Minh Thuận đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh- sạch – đẹp – an toàn hầu hết nhân dân, phụ huynh học sinh thấy rõ vai trò, tầm quan trọng của nó nên đều đồng lòng, sẵn sàng ủng hộ, cộng tác với nhà trường trong việc xây dựng các tiêu chí của trường chuẩn. Đó chính là những điều kiện thuận lợi, quyết định đến kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia chuẩn xanh- sạch – đẹp – an toàn của đơn vị.
Trên cơ sở những điều kiện thuận lợi nói trên, thời gian qua, Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh- sạch – đẹp – an toàn tới các tổ chức, tập thể, cá nhân cán bộ giáo viên và học sinh trong toàn đơn vị để nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên và học sinh. Từ đó tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng bậc nhất này. Theo đó, nhiệm vụ xây dựng trường THCS Minh Thuận đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh- sạch – đẹp – an toàn giai đoạn 2018-2023 đều được cụ thể trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường. Vì thế kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh- sạch – đẹp – an toàn của đơn vị đã đạt được những kết quả tốt đẹp.
II .Mô tả giải pháp
1.Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến
a. Thuận lợi
– Minh Thuận là một địa bàn xa trung tâm huyện Vụ Bản nhưng là một địa phương có truyền thống hiếu học. Đặc biệt là một địa phương mà các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cùng các ban ngành đoàn thể cùng các tầng lớp nhân dân luôn dành cho ngành Giáo dục sự quan tâm lớn lao.
– Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn của các trường trong đại bàn xã Minh Thuận đã đạt được những thành tựu tốt đẹp: cả 3 trường Tiểu học A, Tiểu học B và trường Mầm non Minh Thuận đã đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh- sạch – đẹp – an toàn.
– Trường THCS Minh Thuận của chúng tôi có truyền thống 50 xây dựng và phát triển. 50 năm qua với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ nhà giáo và học sinh đã tạo nên bề dày thành tích trong trang sử vẻ vang của lịch sử giáo dục xã Minh Thuận nói riêng và ngành Giáo dục huyện Vụ Bản nói chung. Hơn thế nữa, trong những năm trở lại đây, chất lượng các mặt giáo dục của đơn vị có những bước đột phá ngoạn mục. Trong đó có chất lượng đức dục, chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi và chất lượng thi đỗ vào THPT chuyên, không chuyên.
– Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên đã tích cực tham gia học chuẩn hóa và nâng chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; đội ngũ nhà giáo yêu nghề, mến trẻ, phát huy trách nhiệm nghề nghiệp, tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học và quản lí. Cá biệt một số đồng chí có năng khiếu, năng lực đặc biệt và khát khao cống hiến công sức cho nhiệm vụ chính trị lớn của đơn vị.
– Việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá được thực hiện một cách nghiêm túc đã góp phần phát huy trách nhiệm của đội ngũ và nâng cao chất lượng giáo dục.
Với những điều kiện thuận lợi trên, hơn ai hết các thế hệ nhà giáo, các thế hệ học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều mong muốn trường THCS Minh Thuận được nâng lên một tầm mới là trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh- sạch – đẹp – an toàn.
b. Những khó khăn
– Xã Minh Thuận là xã xa trung tâm huyện và nghề nông là chủ yếu nên kinh tế của điạ phương còn nhiều khó khăn. Hơn thế nữa trên địa bàn có tới 2 trường Tiểu học, 2 cụm trường Mầm non nên địa phương đầu tư kinh phí những năm qua để các trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức II và chuẩn xanh- sạch – đẹp – an toàn( khoảng rên 7 tỷ); và trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh- sạch – đẹp – an toàn(khoảng trên 10 tỷ) là rất lớn. Vì thế mà kinh phí đầu tư cho trường THCS là rất hạn hẹp.
– Cơ sở vật chất, trường, lớp xây dựng đã lâu nay đã xuống cấp. Vả lại do điều kiện kinh phí và trải qua một thời gian dài quy hoạch chưa khoa học nên khuôn viên trường quy hoạch cũng chưa thật phù hợp lại thiếu khu hiệu bộ và các phòng học bộ môn. Cổng trường tường bao, sân chơi, bãi tập tạm bợ hoặc không đảm bảo an toàn cũng như cảnh quan xanh- sạch – đẹp. Thiết bị dạy học tuy đã có tăng cường nhưng vẫn còn thiếu đặc biệt là các trang hiện bị hiện đại như máy tính, máy chiếu.
– Tuy đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên đã được chuẩn hóa, trên chuẩn tỉ lệ tăng đáng kể nhưng năng lực thực tế ở một số giáo viên chưa tương xứng. Một số bộ phận cán bộ giáo viên nhận thức chưa đúng về vai trò ý nghĩa của việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh- sạch – đẹp – an toàn nên còn e dè, chưa tham gia tích cực chủ động trong công việc hoặc có tư tưởng bình quân chủ nghĩa in đậm trong nhận thức nên chưa thật cố gắng quyết tâmvươn lên.
– Tuy tỉ lệ học sinh khá giỏi có chuyển biến tốt nhưng học sinh yếu kém vẫn còn chiếm tỉ lệ cao so với quy định.
2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến
2.1. Công tác nâng cao nhận thức :
– Như chúng ta đã biết, trong bất kỳ việc thực hiện một nhiệm vụ chính trị nào thì việc tuyên truyền nâng cao nhận thức luôn được đặt lên hàng đầu. Nhận thấy được tầm quan trọng trong công tác này cho nên trong những năm qua, trường đã đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức . Trong tuyên truyền có tuyên truyền bằng lời trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các cuộc hội họp, hội nghị và tuyên truyền bằng trực quan.
– Tại trường THCS Minh Thuận chúng tôi, với vai trò là người đứng đầu, tôi trực tiếp phụ trách làm công tác chuyên mục giáo dục trên đài truyền thanh xã. Nhiệm vụ là tập trung phản ánh và tuyên truyền để vận động các lực lượng xã hội, các cấp, các ngành, các gia đình phụ huynh học sinh và nhân dân hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh- sạch – đẹp – an toàn, kịp thời biểu dương những cố gắng của chính quyền địa phương, của đội ngũ giáo viên, nhân dân trong việc tham gia xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn ngành và trong cả hệ thống chính trị.
– Tổ chức cho cán bộ giáo viên và ban đại diện hội cha mẹ học sinh đi tham quan các trường đã đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh- sạch – đẹp – an toàn để mọi người thấy được lợi ích của việc tập trung xây dựng trường đạt chuẩn là nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập và làm việc của cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong toàn trường. Bản thân tôi trực tiếp dẫn đoàn đi tham quan không chỉ các trường học đã đạt chuẩn được đánh giá là điển hình thì còn dẫn các đồng chí tiếp phụ trách Xanh- sạch- đẹp đi tham quan các khu du lịch sinh thái để có sự so sánh và từ đó nâng cao nhận thức với việc xây dựng nhà trường theo hướng xanh-sạch-đẹp thân thiện, gần gũi với các hoạt động giáo dục của nhà trường.
2.2. Công tác tham mưu:
– Trước hết là cùng cấp ủy, chi bộ bàn bạc, xác định mục tiêu và hướng đi cho nhà trường trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh- sạch – đẹp – an toàn. Sau khi xây dựng được nghị quyết, tổ chức triển khai đến toàn thể CBGV, NV trong các cuộc họp hội đồng, các tổ chức trong nhà trường để mọi người được tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng thành kế hoạch chung của nhà trường.
– Trên cơ sở nhất trí của cấp ủy, chi bộ và toàn thể CBGV, NV nhà trường, tôi đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về định hướng xây dựng đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh- sạch – đẹp – an toàn. Sau đó, xác định một trong những nội dung cần làm đầu tiên và mang tính tiên quyết là cơ sở vật chất trường chuẩn, tôi đã tham mưu xin điều chỉnh quy hoạch tổng thể khuôn viên trường. Sau khi được sự nhất trí của cấp ủy, chính quyền địa phương tôi đã tổ chức hội nghị triển khai quy hoạch tổng thể nhà trường, giao cho CBGV ( mà cụ thể là bản thân tôi và đồng chí Nguyễn Gia Đoàn giáo viên dạy môn Họa trực tiếp thực hiện) tiến hành vẽ sơ đồ quy hoạch. Khi đã có bản vẽ cụ thể, báo cáo Ủy ban Nhân dân xã phê duyệt. Tiếp theo, tôi tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, cải tạo và nâng cấp CSVC, khuôn viên trường. Những phần xây dựng, cải tạo mà kinh phí lớn, tôi đề nghị Đảng ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ còn những phần tu sửa nhỏ, xây dựng tiểu cảnh bồn hoa, trang trí lớp học, tăng cường trang thiết bị dạy học tôi cùng tập thể cán bộ giáo viên, học sinh chủ động xin ý kiến cho nhà trường chủ động tiến hành bằng nhiều nguồn. Đặc biệt để tiết kiệm kinh phí( kinh phí là vấn đề mà phần lớn các đơn vị bắt tay vào làm đều lo ngại) tôi chủ động tham mưu để nhà trường vận động xã hội hóa với hình thức vận động tài trợ cho giáo dục bằng hiện vật là chính đồng thời bản thân tôi cùng cán bộ giáo viên xây dựng kế hoạch trực tiếp thi công như thi công các bồn hoa, cầu, thác nước, lầu đọc sách trong khu tiểu cảnh…
2.3. Công tác chỉ đạo thực hiện
a. Công tác xây dựng kế hoạch
– Như chúng ta đã biết trong luận pháp về quản lý thì kế hoạch là khâu đầu tiên trong chu trình quản lý. Nếu không có kế hoạch sẽ không thực hiện được chức năng quản lý. Kế hoạch chính là yếu tố then chốt trong việc thực hiện nhiệm vụ duy trì và phát triển nhà trường. Vì vậy, tôi luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh- sạch – đẹp – an toàn.
– Trên cơ sở căn cứ vào lý luận và thực tiễn nhà trường hiện có để xây dựng kế hoạch mang tính khả thi. Trong kế hoạch tôi lưu ý đến các giải pháp thực hiện, thời gian hoàn thành cho từng tiêu chuẩn. Sau đó, tôi chỉ đạo cần tập trung đánh giá thật cụ thể từng tiêu chuẩn, so sánh đối chiếu thực trạng các tiêu chuẩn với tiêu chuẩn theo47/2012/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ GD& ĐT ban hành về trường chuẩn quốc gia và Quyết định số 1391/QĐ-SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc ban hành quy định tiêu chí công nhận trường trung học “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” hoàn chỉnh những tồn tại, lập hồ sơ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, thẩm định và đề xuất tỉnh về kiểm tra công nhận.
b. Công tác tổ chức:
– Việc xây dựng kế hoạch là quan trọng. Tuy nhiên, để kế hoạch được triển khai thực hiện thì vấn đề tổ chức là tối quan trọng. Tổ chức bố trí mỗi cá nhân, tổ chức những công việc phù hợp là không thể xem nhẹ. Để thực hiện được điều này một cách hiệu quả, bản thân tôi luôn xác định điều quan trọng là phải nắm rõ năng lực từng người, điều kiện hoàn cảnh từng người khi bố trí công việc. Không những thế cần nắm vững những khó khăn, thuận lợi của địa phương đặc biệt là điều kiện kinh tế xã hội; trình độ dân trí, sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nói chung, CMHS nói riêng để phân công giao nhiệm với chỉ tiêu phù hợp nhất. Bên cạnh đó tôi luôn phân định rõ trách nhiệm cũng như chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân.
– Phân công phụ trách các tiêu chuẩn và phụ trách các công việc. Mỗi tiêu chuẩn tôi phân công 5 đồng chí cán bộ giáo viên tham gia trong đó có 1 nhóm trưởng, 1 phó nhóm, 1 thư ký. Để các nhóm hoạt động hiệu quả, tôi xây dựng kế hoạch đại cương chung cho các nhóm, sau đó tôi đề nghị các nhóm có kế hoạch cụ thể, chi tiết cho hoạt động của nhóm mình theo nhiệm vụ được phân công. Tôi luôn quan tâm đồng bộ các tiêu chuẩn chứ không hình thức hóa bất kỳ một nội dung nào.
– Quan tâm đến phát huy sức mạnh tập thể, cá nhân qua quan điểm: “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng thụ”, trong quá trình phân công tôi động viên các cá nhân có năng lực đặc biệt và tâm huyết để phân nhiệm đặc biệt. Ví dụ: nhà trường có đồng chí Nguyễn Gia Đoàn giáo viên dạy Mỹ Thuật- là một đồng chí tài năng về chuyên môn và thực sự tâm huyết, tôi giao riêng nhiệm vụ cho đồng chí phụ trách mảng xanh- sạch- đẹp. Vì vậy, mọi việc trang trí, xây dựng tiểu cảnh sân vườn đồng chí làm nên đều rất đẹp và ý nghĩa. Hoặc đồng chí Trần Văn Thỉnh- GV Thể dục nhưng rất khéo tay, tôi đã động viên đồng chí thiết kế các giá cây bằng vật liệu thân thiện môi trường nên sản phẩm mà đòng chí thiết kế được đánh giá rất cao.
c.Việc đi tham quan học tập kinh nghiệm
– Tôi tổ chức đoàn (bao gồm BGH, CT công đoàn, Bí thư chi bộ, tổ trưởng CM, hội phụ huynh- mời lãnh đạo xã cùng đi) đi học tập kinh nghiệm của các trường đã đạt chuẩn trên địa bàn huyện hoặc ngoài huyện và kể cả những khu vui chơi, khu du lịch sinh thái. Việc đi học tập cần thâm nhập thực tế về hồ sơ và cách làm của đơn vị bạn. Ghi chép, ghi hình (nếu thấy cần thiết) để vận dụng cho phù hợp.
– Sau đợt học tập, trường báo cáo về Ban chỉ đạo của địa phương để xin ý kiến triển khai thực hiện. Đặc biệt, do điều kiện mỗi nơi một điều kiện, mỗi nơi một cảnh huống và nhìn nhận khác nhau nên tôi rất quan tâm tới việc kế thừa có phê phán trong quá trình học tập. Ví dụ: Chúng tôi đến tham quan một trường THCS X (đây được đánh giá là trường chuẩn quốc gia và chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn tiêu biểu nhất của bậc THCS) hoặc đến thăm trường Mần non xã X (cũng được đánh giá là trường chuẩn quốc gia và chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn tiêu biểu nhất của bậc Mầm non) nhưng không phải tất cả những sản phẩm cũng như các điều kiện cần và đủ của bạn đặc biệt là điều kiện về kinh phí trường mình đều có thể áp dụng được. Vì vậy, tôi đã đề nghị các bộ phận xây dựng phương án riêng cho mình để thực hiện mục tiêu xây dựng là trường chuẩn quốc gia và chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn theo hướng thiết thực nhất, tiết kiệm nhất nhưng phải đoàng hoàng nhất.
d. Nâng cao chất lượng các mặt giáo dục
– Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.
– Tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ nhóm chuyên môn qua các buổi sinh hoạt chuyện môn. Tổ chức đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng dẫn của công văn 5555/ BGDĐT để nâng cao chất lượng học tập của học sinh, từng khối lớp và toàn trường. Trên cơ sở đó cần xây dựng và đề ra các biện pháp tốt nhất để đạt được chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.
– Trên tinh thần xây dựng chất lượng dạy thực chất, học thực chất và kết quả thực chất, tôi quan tâm đặc biệt tới chất lượng giáo dục trí dục trong quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia và chuẩn xanh- sạch – đẹp- an toàn. Muốn có chất lượng tốt thực chất thì ngoài việc quan tâm tới các mặt khác thì cần quan tâm đến dạy học phân hóa. Vì thế, tại đơn vị mình tôi quan tâm tăng cường bồi giỏi phụ kém để năng cao chất lượng trí dục. Có như vậy mới nâng cao chất lượng trí dục của đơn vị và việc xây dựng trường chuẩn quốc gia và chuẩn xanh- sạch – đẹp- an toàn mới thực sự ý nghĩa.
– Đẩy mạnh công tác quản lý, chỉ đạo các bộ phận trong trong quá trình xây dựng trường chuẩn, bám sát nhiệm vụ từng năm học; xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và phù hợp với tình hình của nhà trường; cập nhật, lưu giữ đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách của trường; tăng cường mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ dạy và học, sắp xếp, bố trí đủ các phòng học, phòng chức năng cơ bản để phục vụ dạy và học, xây dựng cảnh quan môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.
e. Công tác xã hội hóa:
e.1. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tại địa phương.
– Nhà trường chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể như Mặt trận tổ quốc , Đoàn thanh niên, Hội khuyến học, Hội cựu chiến binh, Hội cựu giáo chức… giúp cho các tầng lớp nhân dân và phụ huynh hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với giáo dục nói chung, với nhà trường nói riêng. Huy động được các nguồn lực từ trong nhân dân để xây dựng CSVC, cảnh quan khuôn viên nhà trường ngày càng phát triển.
– Để phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương, tôi luôn có sự bàn bạc, thống nhất từ chi bộ, BGH đến toàn thể hội đồng. Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Sau khi được sự nhất trí của cấp ủy, chính quyền địa phương mới tiến hành triển khai thực hiện cụ thể như tranh thủ tiếng nói của các tổ chức này để tuyên truyền đến nhân dân và phụ huynh những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước với giáo dục; các nội dung liên quan đến việc phát triển của nhà trường, huy động sức người sức của của các tổ chức này trong việc cải tạo, nâng cấp CSVC, khuôn viên trường.
e.2. Với hội CMHS:
Trong mối quan hệ với BĐD CMHS tôi luôn xác định rõ: Hội cha mẹ học sinh nhà trường mà đại diện là Ban chấp hành hội là lực lượng quan trọng và gần gũi nhà trường nhất. Đây là nhân tố quan trọng, nếu biết phát huy sẽ là cầu nối giữa nhà trường với cộng đồng và góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và phát triển nhà trường trong cơ chế xã hội hóa giáo dục “ nhà nước và nhân dân cùng làm” như hiện nay. Có thể nói, CMHS là lực lượng có nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích trực tiếp cùng chia sẻ với nhà trường, một đối tác trong việc XHH giáo dục của nhà trường và cũng là lực lượng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Vì vậy, để làm tốt công tác huy động, phối hợp với hội CMHS trong việc xây dựng nhà trường bản thân tôi đã thực hiện các giải pháp sau:
– Tổ chức họp BĐD CMHS đầu năm với nội dung được chuẩn bị chu đáo, chi tiết. Đặc biệt trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt của nhà trường thì tôi xây dựng kế hoạch đề xuất những phương hướng công tác cụ thể đối với hội CMHS trong năm học, đặc biệt là các vấn đề về xây dựng, cải tạo và nâng cấp CSVC, khuôn viên. Cụ thể hóa nhiệm vụ từng thời kỳ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và thu nhập của nhân dân.
– Sau khi hội nghị nhất trí các nội dung về xây dựng, nâng cấp CSVC trong năm học tôi tiếp tục phối hợp với BĐD CMHS trường tổ chức hội nghị thành lập ban kiến thiết xây dựng, nâng cấp CSVC, khuôn viên. Tôi chủ động lựa chọn những người có hiểu biết về công việc, có điều kiện về thời gian để tham gia. Và đặc biệt, tôi cùng với đồng chí giáo viên Mỹ thuật của trường tự nguyện trực tiếp tham gia làm thành viên của ban. Sau đó đề nghị ban phân công cụ thể công việc của từng cá nhân trong việc xây dựng dự toán, tiến hành thi công, giám sát, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.
– Sau khi có sự nhất trí, đồng thuận cùng với CMHS, nhà trường và Trưởng BĐD báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương để xin ý kiến chỉ đạo và cơ chế thực hiện. Sau đó nhà trường sẽ phối hợp thực hiện cùng BĐD CMHS. Quá trình thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, theo nguyên tắc: Phụ huynh biết, phụ huynnh bàn, phụ huynh cùng làm và phụ huynh hưởng thụ để mối quan hệ giữa nhà trường, phụ huynh và cộng đồng thực sự tin cậy lẫn nhau, vì sự phát triển chung của nhà trường.
– Phối hợp với BĐD quản lý và phát huy hiệu quả các nguồn lực huy động được, đặc biệt là tài lực, vật lực, nhân lực. Đặc biệt tôi luôn nhận thức: Làm nên được đã khó, giữ vững và khai thác hiệu quả còn khó hơn. Vì thế, tôi luôn quan tâm giáo dục, đôn đốc việc khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị đã có để nâng cao chất lượng các mặt giáo dục của nhà trường từ đó tạo thêm niềm tin cho CMHS khi phối hợp với nhà trường trong việc tăng cường CSVC hàng năm cho các hoạt động giáo dục của nhà trường.
e.3. Vận động các mạnh thường quân và các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường
Vận động các mạnh thường quân và các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường tham gia ủng hộ nhà trường là việc làm quan trọng trong việc xã hội hóa giáo dục. Nhận thức được quan điểm đúng đắn này, tôi xây dựng kế hoạch riêng cho việc vận động các mạng thường quan cũng như các thế hệ nhà giáo, các thế hệ học sinh thành đạt nhà trường ủng hộ về vật chất và tinh thần trong quá trình trường xây dựng chuẩn quốc gia và chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn. Trong việc này, tôi vẫn đề cao vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, nhân dân, cán bộ giáo viên song tôi cũng đề cao vai trò của người đứng đầu. Vì vậy, tôi luôn tiên phong trực tiếp đi tiếp cận các đối tượng vận động. Với nhận thức: vì truyền thống vẻ vang nhà trường, vì trách nhiệm với các thế hệ nhà giáo, các thế hệ cựu học sinh và các em học sinh hôm nay, mai sau và vì uy tín của bản thân đã làm động lực giúp tôi làm tốt mảng này. Trong quá trình đi vận động tôi càng nhận thấy tầm quan trọng về uy tín cảu cá nhân người đứng đầu. Với uy tín của bản thân khi đi tiếp cận các mạnh thường quân, bản thân tôi và nhà trường rất được ủng hộ. Vì thế, hàng năm các mạnh thường quân, các học sinh thành đạt ủng hộ cho nhà trường rất lớn về giá trị tinh thần và vật chất mà không dễ gì các đơn vị khác có thể làm được.
f. Các giải pháp trong công tác kiểm tra:
– Kiểm tra, giám sát có thể xem như là khâu cuối trong chu trình quản lí. Tầm quan trọng của công tác kiểm tra Bác Hồ đã từng nói “ Lãnh đạo mà không kiểm tra là không lãnh đạo”. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát nói chung trong quá trình xây dựng chuẩn quốc gia và chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn tôi luôn quan tâm, sát sao trong kiểm tra, nắm bắt tiến độ, thời gian thực hiện, đối chiếu với kế hoạch đã đề ra. Nếu phát hiện vấn đề chậm tiến độ so với kế hoạch trước hết tôi phải tìm ra nguyên nhân là do chủ quan hay khách quan để tìm giải pháp tháo gỡ để giải quyết vấn đề.
– Trong quá trình kiểm tra tại nhà trường, những vấn đề thường thấy là sự chậm tiến độ về xây dựng cơ sở vật chất; sự chưa chuẩn trong từng chi tiết theo yêu cầu khi đối chiếu với các tiêu chuẩn. Vì thế, tôi phân biệt rõ ràng: Nếu về CSVC, tôi tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy nhanh tiến độ theo hợp đồng. Nếu về các vấn đề tiểu tiết, tôi đề nghị điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo chuẩn mực các tiêu chuẩn cả về nội dung và hình thức.
III. Hiệu quả do sáng kiến đem lại:
1. Hiệu quả kinh tế:
Với những giải pháp trên, hiệu quả đem lại cho nhà trường là rất lớn:
Về kinh tế, ước tính, chúng tôi đã tiết kiệm hàng trăm triệu đồng từ ngân sách nhà nước. Đơn cử, việc xây dựng khu vui chơi trong trường (vườn hoa, tiểu cảnh, sân vườn,…) nếu các đơn vị khác sẽ mất từ 200.000.000đ đến 300.000.000đ cho hàng nghìn m2 diện tích thì chúng tôi chỉ mất 30.000.000đ( ba mươi triệu đồng). Hoặc việc vận động tài trợ cho giáo dục theo thông tư 16/ BGDĐT đã giúp chúng tôi vận động tài trợ bằng hiện vật được trên 500.000.000 triệu đồng.
2. Hiệu quả về mặt xã hội :
– Nhà trường đã được UBND tỉnh Nam Định và Sở GDĐT Nam Định kiểm tra và ra quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tháng 12 năm 2018 và chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn tháng 2 năm 2019.
– Trường THCS Minh Thuận thực sự đã thay đổi cả về hình thức và nội dung. Trường đã được các đoàn kiểm tra đánh giá của UBND tỉnh Nam Định và Sở GD&ĐT Nam Định đánh giá là trường điển hình của tỉnh Nam Định về kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn. Chính điều này đã mang lại giá trị giáo dục lớn lao trong việc giáo dục học sinh.
– Chất lượng các mặt giáo dục của nhà trường từ khi có giải pháp này đã đạt được kết quả vượt bậc.
+ Chất lượng giáo dục đức dục:
100% học sinh của nhà trường đạt hạnh kiểm khá và tốt. Trong đó có trên 90% đạt loại tốt.
Học sinh của trường ngoan ngoãn, lễ phép, có nền nếp và tự giác, tích cực chấp hành các nội quy, quy định và pháp luật. Nhiều năm liền không có hiện tượng vi phạm pháp luật phải xử lý.
+ Chất lượng trí dục:
Học sinh chăm chỉ, tích cực, tự giác học tập. Tỉ lệ khá giỏi hàng năm đạt trên 60%.
Chất lượng đại trà vươn xếp trong tốp khá của huyện.
Chất lượng mũi nhọn: Học sinh giỏi văn hóa xếp tốp đầu của huyện: năm học 2016 – 2017 HSG văn hóa xếp thứ 5/18; năm học 2017-2018 xếp thứ 4/18 đơn vị. Hàng năm có từ 2 đến 3 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.
Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Có nhiều chuyển biến tích cực. Năm học 2016-2017 xếp thứ 9/18 và 2017 – 2018 xếp thứ 2/18 trường trong huyện và xếp thứ 15/238 trường trong tỉnh, có 2 em đỗ vào lớp chuyên Sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định.
IV. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền.
Tôi cam kết không sao chép và vi phạm bản quyền. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
CƠ QUAN ĐƠN VỊ
ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. TÁC GIẢ SÁNG KIẾN

Muộn Văn Thất

PHÒNG GD&ĐT
(xác nhận, đánh giá, xếp loại)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….

CÁC PHỤ LỤC
(Kèm theo Báo cáo sáng kiến)
Ảnh minh họa sáng kiến được áp dụng trong thực tế tại trường
THCS Minh Thuận

WP_20181101_10_57_41_Pro (1)
WP_20181102_08_16_01_Pro (1)WP_20181102_08_23_44_Pro (1)WP_20181011_09_12_30_Pro (1)IMG_3090IMG_4623