Quy chế chuyên môn 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT VỤ BẢN TRƯỜNG THCS MINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Minh Thuận, ngày 10 tháng 9 năm 2018 QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019 …
WP_20181102_08_16_01_Pro (1)

Sáng kiến kinh nghiệm

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VỤ BẢN TRƯỜNG THCS XÃ MINH THUẬN BÁO CÁO SÁNG KIẾN “Kinh nghiệm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn ở trường THCS” …

kế hoạch năm học 2018-2019

PHÒNG GD& ĐT VỤ BẢN TRƯỜNG THCS MINH THUẬN SỐ: 01/KH-THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Minh Thuận, ngày 12 tháng 8 năm 2018 KẾ HOẠCH NĂM HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019 I. Nh÷ng c¨n cø…

Thư ngỏ

TRƯỜNG THCS MINH THUẬN BVĐ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA, KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc Minh Thuận, ngày 16 tháng 03 năm 2017 Thư ngỏ Kính gửi: – Các cấp ủy…
thong-bao

thông báo

           Phòng GD-ĐT Vụ Bản Trường THCS Minh Thuận         Số:14/ BC- THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   …